Garanti / Reklamationer

   Att göra vid Garanti / Reklamations anmälan.

  1. Ta fotografier/ bilder på byggnationen (översiktbild) och några bilder på problemet (närbilder), detta för att vi skall kunna göra en snabbare bedömning.

  2. Information som behövs för snabb hantering är felbeskrivning, registreringsnummer, KO-nummer eller chassinummer.

  3. Har Ni kostnadsförslag på åtgärd med timmar och material, skriv med det också. Använd formulär nedan.

  4. Med denna information kan vi hanterar ärendet inom skälig tid.

  (Använd webbläsare Google, Edge, Firefox,)
  Garantivillkor/ Leveransbestämmelser

  Autokaross lämnar garanti 3 år/ 150 000 km på produkten skåp, flak, kåpa och servicebil, och gäller förutsatt att man inte har monterat mer utrustning som påverkar vår produkt utan att kontakta Autokaross.

  Tillvalen/ Utrustning som vi monterat följer respktive leverantörs garantivillkor.
  Övrigt följer vi Allmänna leveransbestämmelser LFG 21.
  Garantivillkor och vad som omfattas finns att läsa i nedanstående dokument.

   
  Autokaross garantivillkor     139 Kb
  Allmänna leveransbestämmelser LFG 21     237 Kb

  Identifiera din Floby produkt
  Ha alltid påbyggnadens ordernummer (KO-nr) till hands.

  I första hand, för totala byggnationens ID. Se skylten på/ vid förarsätetet

  2. Saknas ID-skylt under förarsäte alt. B-stolpe, se påbyggnad på chassi.


                                                        Allternativ etikett

  Om påbyggnadens ID-skylt är oläsbar eller saknas, ange fordonets chassinummer och tillverkningsår. Om det råder tvivelaktigheter, bifoga ett digitalt foto på fordonet / påbyggnaden, namn, telefon, adress och företagets organisationsnummer.

  Bruks- och Serviceinstruktioner för Autokarossprodukter
  Garantin gäller också förutsatt att man följer produkternas "Bruks- o Serviceinstruktioner", samt hanterar produkterna på ett riktigt sätt och att man inte gör felaktig montering av ytterligare utrustning som kan skada våran produkt.
   
  Bruks- o Serviceinstruktion Flak > 5 ton      
  Bruks- o Serviceinstruktion Flak med trevägstipp      
  Bruks- o Serviceinstruktion Flak med tipp VW T5 - T6      
   
  Bruks- o Serviceinstruktion Skåp > 5 ton      
   
  Bruks- o Serviceinstruktion Kåpa      
  Bruks- o Serviceinstruktion PU-kåpa