Garanti/Reklamationer

   Att göra vid Garanti/Reklamations anmälan.

  Ta fotografier/ bilder på byggnationen (översiktbild) och några bilder på problemet (närbilder), detta för att vi skall kunna göra en snabbare bedömning. Information som behövs för snabb hantering är KO-nummer, registreringsnummer, chassinummer och felbeskrivning. Finns förslag på åtgärd och kostnadsförslag så skriv med det också. Vi hanterar ärendet inom skälig tid.

  Anmäl via formuläret: OBS! Vi har semesterstängt v28-v31, inga ärenden tas om hand då.

  (Använd webbläsare från Google, Edge, Firefox,)

  Garantivillkor/ Leveransbestämmelser
  Autokaross lämnar garanti 3 år/ 150 000 km på skåp, flak, kåpa och servicebil, tillvalen följer respktive leverantörs garantivillkor. Övrigt följer vi Allmänna leveransbestämmelser LFG 21.
  Garantivillkor och vad som omfattas finns att läsa i nedanstående dokument.
   
  Autokaross garantivillkor     139 Kb
  Allmänna leveransbestämmelser LFG 21     237 Kb

  Identifiera din Floby produkt
  Ha alltid påbyggnadens ordernummer (KO-nr) till hands.

  I första hand, för totala byggnationens ID. Se skylten på/ vid förarsätetet

  2. Saknas ID-skylt under förarsäte alt. B-stolpe, se påbyggnad på chassi.


                                                        Allternativ etikett

  Om påbyggnadens ID-skylt är oläsbar eller saknas, ange fordonets chassinummer och tillverkningsår. Om det råder tvivelaktigheter, bifoga ett digitalt foto på fordonet / påbyggnaden, namn, telefon, adress och företagets organisationsnummer.

  Bruks- och Serviceinstruktioner för Autokarossprodukter

  Garantin gäller förutsatt att man följer produkternas "Bruks- o Serviceinstruktioner", samt hanterar produkterna på ett riktigt sätt och att inte köpare gör oriktig montering av ytterligare utrustning som kan skada våran produkt.
   
  Bruks- o Serviceinstruktion Flak > 5 ton      
  Bruks- o Serviceinstruktion Flak med trevägstipp      
  Bruks- o Serviceinstruktion Flak med tipp VW T5 - T6      
   
  Bruks- o Serviceinstruktion Skåp > 5 ton      
   
  Bruks- o Serviceinstruktion Kåpa      
  Bruks- o Serviceinstruktion PU-kåpa